بیماری دیسک کمر

بیماری دیسک کمر، عارضه ای است که در اثر فشار زیاد یا ضعیف شدن عضلات کمر در اثر بالا رفتن سن ممکن است به وجود آید که مهم ترین علامت آن درد در قسمت پشت بدن است.

هر فرد در حالت طبیعی دارای چهار دیسک کمر می باشد که، مهره ها به وسیله صفحات انعطاف پذیری به نام دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا می شوند.


علل دیسک کمر


1- عدم صحیح نشستن
2- فشار و استرس
3- استفاده مداوم از ابزارهای فناوری مثل کامپیوتر
4- عدم تعادل عضلات در سایر قسمت های بدن


دیسک گاهی در نتیجه وارد شدن فشار بیش از اندازه ممکن است ناگهانی پاره شود برای مثال افتادن از نردبان و زمین خوردن در حالت نشسته نیروی زیادی را به ستون فقرات وارد می کند که اگر، این فشارها زیاد باشد به پارگی یا شکستگی دیسک می انجامد.


تمرین های پیشنهادی برای کمک به درمان دیسک کمر


1-بر روی زمین به پشت دراز بکشید و زانوهایتان را جمع کنید و با کمک عضلات شکمتان زانوهایتان را تا حدی که نیاز به فشار نداشته باشد به طرف سینه خود بالا بیاورید و با هر دو دست زانویتان را بگیرید و به صورت منظم نفس بکشید و تا پنج شماره در همین وضعیت بمانید و بعد با کمک عضلات شکمی پا را پایین بیاورید و این حرکت را با پای دیگرتان تکرار کنید.


2-کمرتان را راست کنید، چانه تان را پایین بیاورید و دستتان را به حالت شل در دو طرف بدنتان نگه دارید و بعد تیغه های شانه هایتان را به آرامی به یکدیگر نزدیک کنید تا حدی که، فشردگی را احساس کنید و اگر این حرکت باعث درد می شود میزان فشردگی را کمتر کنید.


3-به حالت دمر دراز بکشید و با استفاده از آرنج هایتان به عنوان تکیه گاه بالا تنه خود را به آرامی بالا بیاورید و سپس پایین تنه تان را روی زمین نگه دارید و، تا حدی بدن خود را تحت کشش قرار دهید که بتوانید به خوبی نفس بکشید و پایین تنه تان را به طور کامل روی زمین نگه دارید. به اندازه 10 شماره در این وضعیت بمانید و بعد به حالت اولیه برگردید.


نتیجه گیری


بیماری دیسک کمر در مردان و زنان با شدت مساوی مشاهده می شود و درمان دیسک کمر در مرحله اول استراحت است البته، منظور چند ماه استراحت نیست بلکه سه روز استراحت مطلق کافی است.