رازگرم | ربات اینستاگرام

دسته ربات اینستاگرام

increase-followers-on-instagram-by-bots
ربات اینستاگرام

آشنایی با ویژگی‌های ربات اینستاگرام

5 ماه پیش

مقدمه کلمه Robots را اولین بار کارگردانی به نام کارل چابک در نمایشنامه تئاتر به عنوان آدم مصنوعی استفاده کرد که در کشور چک به معنی برده و کارگر است. همانطور که از نام ربات مشخص است، فلسفه‌ی حضور ربات‌ها در زندگی جایگزینی مناسب برای انجام کارها و تسریع در رسیدن به اهداف است بنابراین انتظار می‌رفت تا حضور ربات‌ها را در کسب و کارهای اینترنتی هم مشاهده کنیم که امروزه شاهد این هستیم…

ادامه مطلب